'Uspeh365' Je Sastavni Deo Programa Emotivni Fokus

Zašto Emocionalna Inteligencija?

Naša emocionalna inteligencija pravi 'ključnu razliku' između uspeha i neuspeha, sreće i tuge, zdravlja i bolesti. Ova razlika se ogleda u našim emocionalnim reakcijama na svakodnevne izazove i stresne situacije.

EMOTIVNI FOKUS

Primena Emocionalne Inteligencije

"Naučimo Jednom - Koristimo Zauvek"