'Uspeh365' Je Sastavni Deo Programa Emotivni Fokus

Zašto Emocionalna Inteligencija?

Naša emocionalna inteligencija pravi 'ključnu razliku' između uspeha i neuspeha, sreće i tuge, zdravlja i bolesti. Ova razlika se ogleda u našim 'spontanim' emocionalnim reakcijama na svakodnevne izazove i probleme.

Emotivni Fokus Je Direktna Veza Između Naše Intelektualne & Emocionalne Inteligencije

EMOTIVNI FOKUS

Program Za Pravilnu Primenu
Emocionalne Inteligencije

"Naučite Jednom - Koristite Zauvek"