Tri Koraka Do Uspeha

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"d3c5e":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"d3c5e":{"val":"var(--tcb-skin-color-22)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"d3c5e":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Log In

"Emotivni Fokus"

Primena Emotivne Inteligencije

Emotivni Fokus je program usmeravanja i korišćenja prirodnih potencijala i sposobnosti našeg uma, sa ciljem ostvarivanja rezultata naših izbora. 

Ako ste pomislili da je to neki novi ili alternativni program - niste u pravu! Ovo je izvorni program našeg uma, koji je ostao isti i nepromenjen za sve vekove ljudskog postojanja.

Knjiga Emotivni Fokus nam pokazuje i dokazuje da sve što nam se dešava u životu uopšte nije slučajnost, nego rezultat tačno određenih koraka, koje naš um konstantno koristi na uvek isti i potpuno predvidiv način. Upravljajući ovim koracima mi preuzimamo punu kontrolu nad našim mislima, spontanim rekacijama i automatskim ponašanjem, samim tim nad našom sudbinom!


(Ova knjiga predstavlja osnovu svih programa Uspeh 365)

"Emotivni Fokus"

Uputstvo za primenu Emotivne Inteligencije

Kako Koristiti Emotivnu Inteligenciju

(Na Pravilan Način)

Naša emotivna inteligencija pravi 'ključnu razliku' između uspeha i neuspeha, sreće i tuge, zdravlja i bolesti. Ova ključna razlika ogleda se u našoj internoj komunikaciji, odnosno u izboru pitanja kojima je aktiviramo i usmeravamo. Precizno rečeno, naša interna pitanja predstavljaju 'navigaciju' naše emotivne inteligencije! Navigaciju, zato što pitanja automatski pokreću naša naizgled ‘spontana’ osećanja, emocije, razmišljanja i ponašanja...

 Dobra Pitanja - I 

Pitanja za kontrolu stresa

Pitanja za koncentraciju

 Dobra Pitanja - II 

Pitanja za međuljud. odnose

Pitanja za samopouzdanje